Znak SFRU J

Poračun regresa

Kratka razlaga za poračun regresa

Na pogajanjih smo reprezentativni sindikati opozorili vladno pogajalsko skupino (prisoten tudi Vidič, Apohalova, predstavniki ministrstva za finance, vladna zakonodajna služba), da je dohodek v dogovoru  poimenovan kot regres, vendar se v vsebinskem smislu ne more šteti za regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, saj mora biti regres za letni dopust v načelu izplačan najpozneje do 1. julija posameznega leta. Zato se mora takšen poračun regresa obdavčiti. Pri poročanju na REK obrazcu se torej v tem primeru ne sme uporabiti šifre vrste dohodka, ki je namenjena za regres (1090), temveč se uporabi šifra vrste dohodka  za druge dohodke iz delovnega razmerja. Ministrica je zelo odločno odreagirala in dejala, da je vlada tista, ki bo povedala ali je poračun regresa obdavčen ali ne. Jasno je zatrdila, da poračun regresa ne bo obdavčen, saj vlada nima za to rezerviranih sredstev…. Nihče na vladni strani od prisotnih ni imel pripomb na odločitev ministrice, da se regres izplača v neto znesku. Kljub temu sem še sama poklicala MJU in prosila, da se opredelijo do vladne odločitve. Iskanje rešitev je prineslo pojasnilo MJU.

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 - pojasnilo.

Lep pozdrav.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje