Znak SFRU J

Ministrstvo za zdravje

Pogajanja se nadaljujejo.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022136

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3313/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-dejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije

Sindikat SFRU-J je tudi podpisnik Kolektivna pogodbe za zdravstvo in socialno varstvo. Sindikat je podpisal Aneks h kolektivni pogodbi za zdravstvo in socialno varstvo. Pogajanja se nadaljujejo.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje