Znak SFRU J

Uradni list 163/2022

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4188/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davcnem-postopku-zdavp-2n

Končno je sindikatu po večkratnih poskusih urgiranja in dajanja predlogov uspelo doseči spremembo zakonodaje, ki bo olajšala stresno situacijo pri pridobivanju podatkov za refundacije.

Glej drugi člen:»(7) Davčni organ sme delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec pridobi podatke iz prejšnjega stavka prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela.«.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje