Znak SFRU J

Odgovor MIZŠ

 Ponoven poziv.

Tako se je odzvalo MIZŠ na ponoven poziv k reševanju odprtih zahtev sindikata SFRU-J. Čakajo nas težka pogajanja...

From: Boris Zupančič <>;
Sent: Wednesday, February 1, 2023 5:28 PM
To:
Cc: Boris Černilec <>;; Živko Banjac <>;; Polonca Hamler <>;
Subject: Odgovor na poziv

Spoštovani,

v zvezi z vašim pozivom k spremembi pravilnikov o normativih in standardih, k spremembi 53. člena ZOFVI in spremembi vrednotenja delovnega mesta Računovodja  VI  ter k spremembi subvencioniranja šolnin za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju

vam posredujemo naslednji odgovor.

Ministrstvo je podrobno preučilo vaše predloge. Z decembrsko objavo sprememb pravilnikov o normativih in standardih na področju osnovnega in glasbenega šolstva, ki po novem dajejo možnost zaposlovanja in sistemiziranja računovodskih in administrativnih delovnih mest za delavce z visokošolsko izobrazbo I. in II. stopnje je ministrstvo prisluhnilo vašim utemeljenim zahtevam in s tem storilo prvi korak v smeri urejanja plačnega sistema v javnem sektorju.

Kot vam je najbrž znano, je trenutni plačni sistem tik pred prenovo. Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki pripravlja korenito prenovo plačne lestvice ter plačnega sistema javnih uslužbencev, se je za ta korak odločilo predvsem zaradi številnih anomalij, ki so se zaradi parcialnih posegov v plače skozi leta kopičile in dosegle skoraj neobvladljivo raven. Koncentracija številnih delovnih mest, ki sicer zahtevajo različno stopnjo izobrazbe, tik pod in nad mejo minimalne plače, je vsekakor ena izmed anomalij, ki jo bo nov plačni sistem poskusil odpraviti v največji meri.

Glede uveljavljanja pravic iz 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) pa bi želel izpostaviti, da MIZŠ zagovarja popolnoma enako stališče, kot v primeru spremembe sistemizacije delovnih mest računovodij, ki se je zgodila pred dvema letoma in s tem sledi načelu pravične obravnave.

Iskreno verjamemo, da bo kmalu uspešno zaživel prenovljeni plačni sistem, ki bo ne le opravil anomalije, ampak ustrezno vrednotil tako zahtevnost in odgovornost kot tudi uspešnost na delovnih mestih.

Določitev višjega izhodiščnega plačnega razreda za delovno mesto Računovodja VI (šifra DM J016027) za najmanj 6 plačnih razredov višje (iz 25. PR na 31. PR ter ureditev izhodiščnih PR za ostala delovna mesta v V. in VI. tarifnem razredu bi bila načeloma  možna po uskladitvi plačnega sistema in na podlagi dogovora med Vlado in socialnimi partnerji ter posledično sprejetih sprememb KPJS.

Postopek imenovanja ravnatelja določa 53. a člen ZOFVI. Vaš predlog, da se namesto mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora določi mnenje vseh zaposlenih v javnem zavodu, bi terjal širši konsenz vseh deležnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja in bi lahko bil predmet obravnave, ko se bo ZOFVI odpiral za morebitne spremembe. Ravnatelja imenuje svet zavoda, v katerem so vključeni tudi predstavniki vseh zaposlenih, se pravi tudi administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev.

Lep pozdrav

Boris ZUPANČIČ,

Vodja Sektorja za osnovno šolstvo

E:

S spoštovanjem.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje