Znak SFRU J

Pogajanja

Dnevni red:

  1. Poročilo delovne skupine za usklajevanje osnutka besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju,
  2. Predlog odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.

 Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje