Znak SFRU J

uRADNI LIST 74/2023

Sindikat SFRU-J je ponovno dosegel pomembno spremembo pravilnika o standardih in normativih - zmanjšanju se število oddelkov za 100 % zaposlitev računovodje, knjigovodje, administrator, tajnice viz, poslovnega sekretarja,..., iz 20 oddelkov na 18 oddelkov. Ostali so tudi oddelki podaljšanega bivanja. Na osnovi normativov tudi dodatne zaposlitve. Sindikat z velikimi napori dosega spremembe vrednotenja naših delovnih mest in boljših pogojev dela-normativov. Gremo naprej...

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2308/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole

Enako velja za ostale objavljene pravilnike v tem uradnem listu.

Lep pozdrav.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje