Znak SFRU J

obvestila

MJU

Pogajanja.

Lep pozdrav.

E-demokracija

Spoštovani, na e-demokraciji so predlogi za spremembo pravilnikov za normative in standarde za vzgojo in izobraževanje.

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html#eyJmaWx0ZXJzIjp7ImNvbW1lbnQiOlsiLSJdLCJ0eXBlIjpbIi0iXSwic3RhdHVzIjpbIi0iXSwiY2F0IjpbIi0iXSwicmlqcyI6WyIxNDM5MyJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX0sIm9mZnNldFBhZ2UiOm51bGx9

Odziv ministrstva.

Odziv ministrstva.

Zadovoljni smo, da se je upošteval sindikalni predlog, da se  v osnovi za izračun deleža zaposlitve upoštevajo tudi oddelki podaljšanega bivanja. Prav tako smo zadovoljni, da se za knjigovodje, administratorje dodaja VI. TR. Veliko predlogov pa je tudi spregledanih in niso upoštevani. Upoštevani niso tudi predlogi za spremembo pravilnikov za predšolsko vzgojo. Pozivamo vas, da v e-demokracijo podate predloge, pripombe.

Odziv SFRU-J na predlog za spremembo pravilnikov za normative in standarde za OŠ-E-demokraciji-Ravnatelji, računovodje, tajniki in pomočniki imajo v osnovi za izračun deleža zaposlitve upoštevane tudi oddelke podaljšanega bivanja. Po tem predlogu se sedaj oddelki podaljšanega bivanja črtajo. Ugotavljamo, da se bo ta sprememba v majhnih zavodih odrazila na zmanjšanju deleža zaposlitve pri računovodjih in tajnikih. Delo za podaljšano bivanje pa ostaja: naročanje materiala za izdelovanje izdelkov za PB, prejeti računi za PB, odjave, prijave ter obračun popoldanskih malic PB, obračun plač za zaposlene na PB, itd. Predlog sprememb pravilnika v delu, ki določa osnovo za izračun zaposlitve računovodje NI KOREKTEN, ker se bo osnova za izračun oddelkov spremenila. Po sedanjem pravilniku je normativ za 1 računovodskega delavca 20 oddelkov (čisti oddelki in oddelki podaljšanega bivanja). Sedaj je predlagana sprememba osnove  tako, da je normativ 15 samo čistih oddelkov. Po obstoječem pravilniku bi šola, ki se ji število oddelkov zmanjša za enega dobila, 0,95 računovodje (19/20=95%), po predlaganih spremembah, pa bi šola dobila le še 93 % (14/15=93 %). Normativ se torej za računovodje poslabša. Zmanjšanje števila čistih oddelkov je vsako šolsko leto realno pričakovano pri tistih šolah, kjer imajo podružnice in se po združitvi učencev  v tretji triadi, lahko tudi v drugi triadi, ne uspeta oblikovati po dva oddelka. Ne smemo pozabiti, da se normativ za računovodje že vsaj 25 let  ni spremenil, obseg dela pa drastično povečal, prav tako tudi zahtevnost in odgovornost. Zato menimo, da se še naprej upošteva v osnovi za izračun deleža zaposlitve tudi oddelke za podaljšano bivanje.

Vse vaše predloge bo sindikat SFRU-J tudi predstavili na sestanku za spremembo pravilnikov na ministrstvu. Vztrajno naprej...

S spoštovanjem.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje