Znak SFRU J

obvestila

Plačna skupina J

https://n1info.si/novice/slovenija/visokosolski-sindikat-ta-vlada-ni-kredibilna-minister-nas-je-vlekel-za-nos/ 

Sindikat SFRU-J je zahteve po odpravi nesorazmerij v plačni skupini J posredoval vladi in zagovarja stališče, da se v celotni plačni skupini J upoštevajo dvigi iz parcianih dogovorov za najmanj 4 plačne razrede v izhodiščnih plačnih razredih, glede na dvige izhodiščnih plač v drugih plačnih skupinah, pred prevedbo v novi plačni razred. Na pogajanjih je bilo s strani vladne pogajalske skupine rečeno, da ta pripravlja predlog o odpravi nesorazmerij po posameznih delovnih mestih, ki je v zaključni fazi (informacijo podal g. Vidič). Vso dokumentacijo (tako predlog zakona o skupnih temeljih plačnega sistema in predlog o odpravi nesorazmerij po posameznih delovnih mestih v celotnem javnem sektorju) bi naj dobili do naslednjega četrtka. 

Moč sindikata je v članstvu, zato podprite reprezentativen sindikat SFRU-J in se včlanite, saj želimo pridobiti samostojno reprezentativnost.

S spoštovanjem.

pozor! izplačilo plače za mesec marec 2023

Velja za tiste javne zavode, ki izplačujejo plače v javnem sektorju do 10. v mesecu.

Finančna služba MIZŠ1 - Finančna služba wrote:

Spoštovani,

obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike med 7. in vključno 10. aprilom 2023. Zato v terminskem planu izplačilnih dni in obračunov za leto 2023 popravljamo datum izplačilnega dne za mesec marec 2023 iz 7. 4. 2023 na 6. 4. 2023..

Finančna služba

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje