Znak SFRU J

obvestila

Solidarnost-sklep vlade

Obveščamo vas, da se je Vlada Republike Slovenije na 39. dopisni seji, dne 14. 5. 2020 seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov (v nadaljnjem besedilu:Informacija) in sprejela naslednji sklep:

 »Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.«Sklep vlade in Informacija sta dostopna na spletnem naslovu:https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ v rubriki Aktualno.

 S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje