Znak SFRU J

obvestila

Prvič volijo tudi nepedagoški delavci rektorja Univerze v Mariboru

Prvič volijo tudi nepedagoški delavci rektorja Univerze v Mariboru.

- Večer, torek, 5. junij 2018.

Na to problematiko je SFRU-J opozoril s posredovanim odprtim pismom predsedniku vlade dr. Miru Cerarju in pristojnim ministricam in ministrom že 20. 1. 2017 in je dopis v celoti objavljen na spletni strani sindikata. Povzeto besedilo, ki je bilo posredovano: »Nesprejemljivo je dejstvo, da zaposleni javni uslužbenci v plačni skupini J nimamo možnosti izraziti svoje mnenje pri izbiri direktorja, dekana, ravnatelja, kar bi v demokratični družbi moralo biti samoumevno. Apeliramo na vlado in pristojne inštitucije, da to anomalijo odpravijo in obravnavajo vse zaposlene enakopravno v skladu z ustavo (več kot 727 javnih uslužbencev plačne skupine J na Univerzi Maribor ni imelo legitimne volilne pravice za izvolitev rektorja, zato so izvedli vzporedne volitve).«

S spoštovanjem.

Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6.6.2018

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018.

Denar, ki ga bomo prejeli iz tega naslova je strogo namenski (0,5 odstotka dohodnine), namenjen za reševanje socialnih stisk naših članov za izplačilo solidarnosti v primeru daljših bolniških staležev ali elementarnih in drugih nesreč.

S spoštovanjem.

Zapisnik sestanka

Objavljamo tisti del zapisnika sestanka, kjer predstavnice SFRU-J opozarjajo na sistemske in organizacijske pomanjkljivosti pri reorganizaciji finančno-računovodskih služb.

Sestanka v imenu SFRU-J so se udeležile:

- Jožica Frangeš, mag.ekon., predsednica sindikata,

- mag. Jelka Jelšek, Vodja kadrovsko-finančno-računovodske službe CSD Maribor

- Marija Ribič, univ.dipl.ekon., državna notranja revizorka, preizkušena notranja revizorka, preizkušeni računovodja

 Lepo pozdravljeni.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje