Znak SFRU J

obvestila

Državni zbor

From: Jozica Franges [mailto:]
Sent: Tuesday, November 30, 2021 4:55 PM
To: '' <>;; '' <>;
Subject: Predlog za spremembo ZOFVI (53. a člena)

Spoštovani Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, g. Igor Zorčič.

Sindikat SFRU-J na zahtevo članstva seznanja Državni zbor, ki je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji s Predlogom spremembe ZOFVI. Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J se obrača na vas s prošnjo, da  v petek, 3. decembra, ko je napovedana seja pristojnega parlamentarnega odbora, ki bo obravnaval predlog novele ZOFVI, odbor obravnava ali se seznani tudi s predlagano spremembo ZOFVI v 53. a členu, ki govori o postopku za imenovanje ravnatelja. V priponki posredujemo Predlog za spremembo ZOFVI. Že vrsto let se sindikat SFRU-J bori proti degradaciji enega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Nedopustno je dejstvo, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju plačne skupine J (cca 17.000 zaposlenih) nimajo pravice izraziti svoje mnenje pri izvolitvi nadrejenega.  V 21. stoletju se zaposleni plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju borijo za volilno pravico (vodje finančno računovodskih služb, računovodji, finančniki, knjigovodji, poslovni sekretarji, tajniki viz, kadroviki, kuharji, hišniki, čistilke, administratorji, itd.). Volijo lahko vlado, predsednika države, nimajo pa pravico izraziti mnenja pri izvolitvi direktorja, ravnatelja. Na Univerzi Maribor so prisluhnili pozivom sindikatov in leta 2018 spremenili predpise tako, da so rektorja Univerze v Mariboru volili vsi zaposleni, tudi nepedagoški delavci plačne skupine J.

V pričakovanju odgovora in iskanja rešitev za odpravo degradacije in diskriminacije enega dela zaposlenih v javnem sektorju na področju vzgoje in izobraževanja, vas prisrčno pozdravljamo.

Sindikata SFRU-J

Predsednica sindikata

Jožica Frangeš, mag.ekon.

 

Uradni list 178/2021

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021178.pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva. Kljub temu, da ministrstvo ni upoštevalo vseh zahtev sindikata SFRU-J, smo vendarle dosegli pomemben sistemski premik tudi na področju srednjega šolstva, na katerega smo čakali 30 let. Gremo korak za korakom naprej, z našimi zahtevami...Dokazali smo, da je izrednega pomena, da smo prisotni kot poklicni sindikat, ko se odloča o naših poklicih. Če se ozremo nazaj vse od leta 1990 se za naše poklice ni naredilo praktično nič. Da ne govorimo, kakšna degradacija naših poklicev se je zgodila leta 2008 ob prevedbi plač. Kar se tiče spremembe Pravilnikov o normativih in standardih so pristojna posamezna ministrstva s katerim sodelujemo kot reprezentativen sindikat. Kar se pa tiče spremembe sistema plač v javnem sektorju, spremembe plačne lestvice, razredov, uvedbe novih delovnih mest, ipd., pa potekajo pogajanja z vsemi reprezentativnimi sindikati in vladno pogajalsko skupino.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje