Znak SFRU J

obvestila

Plačna skupina J

https://n1info.si/novice/slovenija/visokosolski-sindikat-ta-vlada-ni-kredibilna-minister-nas-je-vlekel-za-nos/ 

Sindikat SFRU-J je zahteve po odpravi nesorazmerij v plačni skupini J posredoval vladi in zagovarja stališče, da se v celotni plačni skupini J upoštevajo dvigi iz parcianih dogovorov za najmanj 4 plačne razrede v izhodiščnih plačnih razredih, glede na dvige izhodiščnih plač v drugih plačnih skupinah, pred prevedbo v novi plačni razred. Na pogajanjih je bilo s strani vladne pogajalske skupine rečeno, da ta pripravlja predlog o odpravi nesorazmerij po posameznih delovnih mestih, ki je v zaključni fazi (informacijo podal g. Vidič). Vso dokumentacijo (tako predlog zakona o skupnih temeljih plačnega sistema in predlog o odpravi nesorazmerij po posameznih delovnih mestih v celotnem javnem sektorju) bi naj dobili do naslednjega četrtka. 

Moč sindikata je v članstvu, zato podprite reprezentativen sindikat SFRU-J in se včlanite, saj želimo pridobiti samostojno reprezentativnost.

S spoštovanjem.

pozor! izplačilo plače za mesec marec 2023

Velja za tiste javne zavode, ki izplačujejo plače v javnem sektorju do 10. v mesecu.

Finančna služba MIZŠ1 - Finančna služba wrote:

Spoštovani,

obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike med 7. in vključno 10. aprilom 2023. Zato v terminskem planu izplačilnih dni in obračunov za leto 2023 popravljamo datum izplačilnega dne za mesec marec 2023 iz 7. 4. 2023 na 6. 4. 2023..

Finančna služba

Lep pozdrav.

Odziv na predlog spremembe pravilnika o normativih in standardih

K 7. členu:

Zaradi spremembe stopnje izobrazbe za računovodska dela na področju srednješolskega izobraževanja je treba tudi na področju osnovnošolskega izobraževanja omogočiti sistemizacijo delovnega mesta računovodje VII/2, Tako v osnovnem kot srednješolskem izobraževanju se na področju računovodenja opravljajo enaki postopki in tudi zahtevnost opravil je medsebojno primerljiva. Nova merila za sistemizacijo delovnega mesta računovodje (brez oddelkov podaljšanega bivanja) prinašajo povečanje za devet delovnih mest na državni ravni. Člen tudi določa kriterije za dodatno sistemizacijo delovnega mesta računovodje in delovnega mesta knjigovodje.

Odziv SFRU-J na predlog za spremembo pravilnikov za normative in standarde za OŠ-E-demokraciji-Ravnatelji, računovodje, tajniki in pomočniki imajo v osnovi za izračun deleža zaposlitve upoštevane tudi oddelke podaljšanega bivanja. Po tem predlogu se sedaj oddelki podaljšanega bivanja črtajo. Ugotavljamo, da se bo ta sprememba v majhnih zavodih odrazila na zmanjšanju deleža zaposlitve pri računovodjih in tajnikih. Delo za podaljšano bivanje pa ostaja: naročanje materiala za izdelovanje izdelkov za PB, prejeti računi za PB, odjave, prijave ter obračun popoldanskih malic PB, obračun plač za zaposlene na PB, itd. Predlog sprememb pravilnika v delu, ki določa osnovo za izračun zaposlitve računovodje NI KOREKTEN, ker se bo osnova za izračun oddelkov spremenila. Po sedanjem pravilniku je normativ za 1 računovodskega delavca 20 oddelkov (čisti oddelki in oddelki podaljšanega bivanja). Sedaj je predlagana sprememba osnove  tako, da je normativ 15 samo čistih oddelkov. Po obstoječem pravilniku bi šola, ki se ji število oddelkov zmanjša za enega dobila, 0,95 računovodje (19/20=95%), po predlaganih spremembah, pa bi šola dobila le še 93 % (14/15=93 %). Normativ se torej za računovodje poslabša. Zmanjšanje števila čistih oddelkov je vsako šolsko leto realno pričakovano pri tistih šolah, kjer imajo podružnice in se po združitvi učencev  v tretji triadi, lahko tudi v drugi triadi, ne uspeta oblikovati po dva oddelka. Ne smemo pozabiti, da se normativ za računovodje že vsaj 25 let  ni spremenil, obseg dela pa drastično povečal, prav tako tudi zahtevnost in odgovornost. Zato menimo, da se še naprej upošteva v osnovi za izračun deleža zaposlitve tudi oddelke za podaljšano bivanje

JN

V UL RS 53/2022 (15.4.2022) je bil spremenjen Pravilnik o objavah pogodb s področja JN in od 1.1.2023 dalje je potrebno za pogodbe JN, sklenjene od 1.1.2023 dalje, mesečno poročati o izvršenih plačilih za te pogodbe. To bo potem javno objavljeno na portalu javnih naročil. Gre za poročanje o pogodbah JN večjih vrednosti, ki so objavljene na portalu javnih naročil.

Do 18. v mesecu je potrebno za predpretekli mesec poročati identifikacijske podatke o prejemniku plačila – naziv in davčna številka, znesek plačila in datum izvršenega plačila. Do 18. marca je potrebno tako poročati za mesec januar 2023.

Na portalu  https://jnplacila.ujp.gov.si/#/ se opravi registracija z digitalnim potrdilom.

Navodila za uporabo portala: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/jn-placila/UjpJnPlacila-Navodila-za-uporabo.pdf

 

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje