Znak SFRU J

obvestila

Solidarnost-sklep vlade

Obveščamo vas, da se je Vlada Republike Slovenije na 39. dopisni seji, dne 14. 5. 2020 seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov (v nadaljnjem besedilu:Informacija) in sprejela naslednji sklep:

 »Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.«Sklep vlade in Informacija sta dostopna na spletnem naslovu:https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ v rubriki Aktualno.

 S spoštovanjem.

Solidarnostna pomoč

V KSS združeni sindikati smo prepričani, da javnim uslužbencem in njihovim družinam zaradi epidemije Covid-19 pripada solidarnostna pomoč po 40. členu Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - KPND. Sindikat SFRU-J je posredoval na Ministrstvo za javno upravo vprašanje. MJU se na vprašanja še ni odzvalo.

Ker KPND določa rok 60 dni za podajo zahtevka za izplačilo od zmožnosti vložitve zahtevka, smo se v SFRU-J  odločili za ta poziv. V SFRU-J menimo, da zastaralni rok še ni začel teči, saj epidemija še traja, vendar lahko pride do razlage, da je rok pričel teči s prvim dnem razglasitve epidemije. Epidemija je bila razglašena 12. marca, rok za vložitev zahtevka se izteče 11. maja. Če bo takšna razlaga, po 11. maju bo rok za podajo zahtevkov potekel in javni uslužbenci, ki ne bodo vložili zahteve za izplačilo ne bodo dobili višje solidarnostne pomoči. Zato bo SFRU-J na podlagi predlogov članov podal zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči do 11. maja za vse člane, za katere bomo predlog prejeli do 9. maja.

Obrazec najdete pri predpisih -interni akti.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje