Znak SFRU J

obvestila

Objava sprememb v uradnem listu

4096.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

4097.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

4098.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022161

Ministrstvo je na osnovi predlogov, pozivov in sodelovnja s sindikatom SFRU-J delno izpolnilo zahteve. Kljub temu, da smo se dogovorili za usklajevanje vseh Pravilnikov o standardih in normativih v VIZ so zopet nekateri izpadli.  Odprte so še vedno zahteve za ureditev statusa računovodje VI. TR in ostalih poklicev v VI. TR in V. TR plačne skupine J (predlog 14. člen ZSPJS ali višje uvrstitve s prenosom vseh napredovanj).  Minister je na sestanku povedal, da se bodo vse odprte zadeve reševale na krovnih pogajanjih od januarja 2023 do konec marca 2023, kjer se bo odločalo o spremembah plačnega sistema (stebri -izhodiščni plačni razredi). Sindikat SFRU-J ni podal pozitivnega mnenja. Končno smo  s spremembo pravilnikov dosegli sistemske spremembe glede zahtevane izobrazbe. Sedaj pa je napočil čas, da se zaostrijo zahteve sindikata SFRU-J glede ureditve statusa računovodij VI. TR  in ostalih poklicev. O nadalnjih korakih bomo sproti obveščali. Borimo se naprej...

Lep pozdrav.

 

MIREN BOŽIČ IN ZDRAVO, SREČNO NOVO LETO 2023

 VOŠČILO.

VAM ŽELI SINDIKAT SFRU-J.

 

MIZŠ

Ponoven poziv za reševanje odprtih zahtev sindikata SFRU-J.

Lep pozdrav.

MIZŠ

Pogajanja.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje