Znak SFRU J

obvestila

Pogajanja

Spoštovani.

Na naš reprezentativen sindikat se obračate s vprašanji o pogajanjih, ki so bila napovedana na temo usklajevanje vrednosti plačnih razredov, izhajajoč iz spodnjega dela plačne lestvice. Pogajanja so v teku in pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sta podali predlog o usklajevanju plačne lestvice glede na minimalno plačo. Takoj, ko bo vlada sprejela izhodišč za pogajanja, se naj bi s pogajanji nadaljevalo v drugi polovici decembra.

Sindikalni predlog:

  • - določitve novih vrednosti plačnih razredov,
  • - letno uskladitev vrednosti plačnih razredov z inflacijo in rasti produktivnosti na ravni države

Glede na to, da delovna mesta izhajajoč iz spodnjega dela plačne lestvice so dejansko delovna mesta plačne skupine J1, J2 in J3, si v sindikatu prizadevamo, da se bistveno popravijo ta izhodišča za celotno plačno skupino J. V primerjavi z minimalno plačo so najbolj degradirana delovna mesta TR IV, V, VI.

Do izvzema dodatkov iz z zakonom določenega  minimalnega plačila smo pri plačah imeli uravnilovko do V. stopnje izobrazbe (V. tarifni razred), po izvzemu dodatkov iz minimalne plače s 1.1.2020 pa imamo uravnilovko najmanj do VI. stopnje izobrazbe (VI. tarifni razred), saj čistilka (I.,II.,TR) za opravljeno delo prejme enako plačilo kot zaposleni na delovnem mestu v VI. TR. Menimo, da se mora uskladiti celotna plačna lestvica.

Zavedamo se, da je sindikat SFRU-J na podlagi dogovorov in usklajevanj z ministrstvom dosegel pomemben sistemske premike pri spremembi Pravilnikov za standarde in normative v vzgoji in izobraževanju, saj se v zadnjih tridesetih letih na tem področju ni praktično naredilo nič. Dosegli smo spremembo plačnega dne, ukinitev polletnih bilanc, premike pri statusu naših poklicev, pomemben prispevek dajemo k zakonskim spremembam na področju plač v javnem sektorju, odzivamo se in dajemo predloge za izboljšave postopkov, ki so zakonsko določeni, itd. Le s strokovnimi odzivi in delovanji lahko vplivamo na spremembe, ki se dotikajo našega strokovnega dela in položaja v družbi.

Seznam delovnih mest plačne skupine J.

S spoštovanjem.

Državni zbor

From: Jozica Franges [mailto:]
Sent: Tuesday, November 30, 2021 4:55 PM
To: '' <>;; '' <>;
Subject: Predlog za spremembo ZOFVI (53. a člena)

Spoštovani Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, g. Igor Zorčič.

Sindikat SFRU-J na zahtevo članstva seznanja Državni zbor, ki je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji s Predlogom spremembe ZOFVI. Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J se obrača na vas s prošnjo, da  v petek, 3. decembra, ko je napovedana seja pristojnega parlamentarnega odbora, ki bo obravnaval predlog novele ZOFVI, odbor obravnava ali se seznani tudi s predlagano spremembo ZOFVI v 53. a členu, ki govori o postopku za imenovanje ravnatelja. V priponki posredujemo Predlog za spremembo ZOFVI. Že vrsto let se sindikat SFRU-J bori proti degradaciji enega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Nedopustno je dejstvo, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju plačne skupine J (cca 17.000 zaposlenih) nimajo pravice izraziti svoje mnenje pri izvolitvi nadrejenega.  V 21. stoletju se zaposleni plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju borijo za volilno pravico (vodje finančno računovodskih služb, računovodji, finančniki, knjigovodji, poslovni sekretarji, tajniki viz, kadroviki, kuharji, hišniki, čistilke, administratorji, itd.). Volijo lahko vlado, predsednika države, nimajo pa pravico izraziti mnenja pri izvolitvi direktorja, ravnatelja. Na Univerzi Maribor so prisluhnili pozivom sindikatov in leta 2018 spremenili predpise tako, da so rektorja Univerze v Mariboru volili vsi zaposleni, tudi nepedagoški delavci plačne skupine J.

V pričakovanju odgovora in iskanja rešitev za odpravo degradacije in diskriminacije enega dela zaposlenih v javnem sektorju na področju vzgoje in izobraževanja, vas prisrčno pozdravljamo.

Sindikata SFRU-J

Predsednica sindikata

Jožica Frangeš, mag.ekon.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje