Znak SFRU J

obvestila

Dohodnina

Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi  .

Izplačevalce obveščamo, da je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019.

Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih REK obrazcev, ki so jih izplačevalci predložili do dne 13. 1. 2020 za izplačila v letu 2019.

Podatke mora na naveden način upoštevati plačnik davka tudi pri sestavitvi Povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v letu 2019, ki ga mora izročiti prejemniku dohodka do 31. 1. 2020.

Lep pozdrav.

Obvestilo

Spoštovane članice in člani.

Želimo seznanite vse članice in člane našega sindikata, ki sodijo pod resorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da dogovori potekajo. V kolikor ne bo premika v smeri reševanja sindikalnih zahtev, bomo organizirali stavkovni shod pred ministrstvom.

Lep pozdrav.

 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, stran 3463.

Uradni list RS št. 29/19

  1. člen 

(uvedba splošnih enotnih vozovnic) 

Splošna enotna vozovnica se na vseh registriranih linijah JPP, razen mestnega linijskega prevoza potnikov in javnega prevoza potnikov po žičniških napravah, uvede:

– s 1. 6. 2019 mesečna neimenska enotna vozovnica s količnikom 32 enkratnih voženj in letna vozovnica;

– s 1. 8. 2019 enotna vozovnica za enkratno vožnjo, dnevna vozovnica in tedenska vozovnica;

– s 1. 1. 2020 mesečna enotna imenska vozovnica s količnikom 26 enkratnih voženj;

– cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so ob uveljavitvi te uredbe nižje od cen, določenih v tarifah prevoznin iz Priloge 3 te uredbe, je treba uskladiti s to uredbo v dveh letih od njene uveljavitve.

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje