Znak SFRU J

obvestila

Obvestilo

Spoštovane članice in člani.

Želimo seznanite vse članice in člane našega sindikata, ki sodijo pod resorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da dogovori potekajo. V kolikor ne bo premika v smeri reševanja sindikalnih zahtev, bomo organizirali stavkovni shod pred ministrstvom.

Lep pozdrav.

 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, stran 3463.

Uradni list RS št. 29/19

  1. člen 

(uvedba splošnih enotnih vozovnic) 

Splošna enotna vozovnica se na vseh registriranih linijah JPP, razen mestnega linijskega prevoza potnikov in javnega prevoza potnikov po žičniških napravah, uvede:

– s 1. 6. 2019 mesečna neimenska enotna vozovnica s količnikom 32 enkratnih voženj in letna vozovnica;

– s 1. 8. 2019 enotna vozovnica za enkratno vožnjo, dnevna vozovnica in tedenska vozovnica;

– s 1. 1. 2020 mesečna enotna imenska vozovnica s količnikom 26 enkratnih voženj;

– cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so ob uveljavitvi te uredbe nižje od cen, določenih v tarifah prevoznin iz Priloge 3 te uredbe, je treba uskladiti s to uredbo v dveh letih od njene uveljavitve.

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje