Znak SFRU J

obvestila

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov

Iz kataloga so razvidna obstoječa delovna mesta plačne skupine J1, J2, J3, ki bi morala biti zajeta pri pripravi Kolektivne pogodbe za javne uslužbence celotne plačne skupine J.

Iz kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov je razvidno število delovnih mest z vsemi spremembami:

  • od zaporedne številke 2865 do 3339 strokovni delavci J1,
  • od zaporedne številke 3340 do 3410 administrativni delavci J2,
  • od zaporedne številke 3411 do 3743 tehnični delavci J3.

Iz kataloga je razvidno, da so delovna mesta plačne skupine J, ki so med seboj primerljiva ob upoštevanju 2. odstavka 1. člena ZSPJS, iz katerega kot eden izmed temeljnih ciljev tega zakona izhaja uveljavitev načela enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, zelo različno uvrščene v plačne razrede.

Sindikat SFRU-J  že od reprezentativnosti naprej aktivno pisno poziva vse pristojne in si prizadeva za enotno ureditev plačne skupine J ter uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah. Delovna mesta iz plačne skupine J bi morala biti zajeta v enoten nabor delovnih mest. Hkrati bi se, upoštevaje primerljivost nalog na teh delovnih mestih, primerljiva delovna mesta ustrezno združila (določitev enotnega poimenovanja delovnih mest in vsebine nalog).

Potrebna podpora vseh deležnikov za pogajalsko mizo.

S spoštovanjem.

vOŠČILO

 ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2020.

Verjamem, da je na vseh ravneh družbe, naj bo to družina, pleme, narod ali mednarodna skupnost, več sočutja ključ do lepšega in boljšega sveta. Ni nam treba sprejeti kakršnekoli religije ali slediti kakršnikoli ideologiji. Potrebno je le, da razvijemo svoje dobre človeške lastnosti. Dalaj Lama

PRISRČEN POZDRAV.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje