Znak SFRU J

Dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vladna stran je včeraj zvečer po zaključku pogajanj med sindikati javnega sektorja in vlado republike Slovenije, posredovala prečiščeno besedilo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneks(e) h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje