Znak SFRU J

Dogovor

Vlada Republike Slovenije je na seji, 27. maja 2021 obravnavala Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabniki ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor). Prav tako je obravnavala osnutek aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in osnutke aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (v nadaljnjem besedilu: Aneksi), ki so pripravljeni v skladu z Dogovorom (ta je s sindikalno stranjo - napovedanimi podpisniki Dogovora, bil predhodno že usklajen).

Dogovor in osnutke aneksov, ki so predvideni za podpis, prilagamo.

Dogovor.KPND.
Vabim vas na podpis Dogovora, ki bo v petek, 28.5.2021 ob 14.00 v Veliki sejni sobi vlade na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.
Hkrati vas vabim na podpis Aneksov v torek, 1. junija in v sredo, 2. junija 2021, ki bo potekal na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21 (1. nadstropje, Sektor za plače v javnem sektorju), in sicer v torek od 12.00 do 20.00, v sredo pa od 7.00 do 13.00. Če vašega odziva na priložene Anekse ne bomo prejeli najpozneje v ponedeljek, 31. maja do 13.00, bomo razumeli, da vam lahko Anekse, ki so priloženi temu vabilu ponudimo v podpis v navedenih terminih (za morebitna vprašanja v zvezi z vsebino Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, v zvezi z vsebino aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pa tudi na resorno pristojna ministrstva).
Podpisnike prosimo, da na podpis Dogovora in Aneksov s seboj prinesejo žig.
Prijazen pozdrav,
Boštjan Koritnik
minister  

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje